Choď na obsah Choď na menu
 


Ako nás podporiť...

25. 2. 2011

 Vážené priateľky a priatelia,

vážení fanúšikovia kaktusárčenia,

 

zákon o možnosti poukázania 2 % z Vašich daní umožňuje, aby sa časť vašich daní dostala tam, kde si myslíte, že by mohli byť zmysluplne použité.

 

 

 

Aj tento rok sa  chceme uchádzať o Vašu podporu, naše OZ je zaevidované v zozname prijímateľoch na rok 2013 v riadku 2636: 

http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

 

Vieme, že bez Vášho pričinenia to nejde, preto si vážime každého jedného, kto nám nejakú sumu poukáže, lebo si uvedomujeme, že čas s vybavovaním potvrdení a vyplňovania je rovnaký, nezávisle od sumy - pre 10 ale aj pre 100 EUR.

 Za rok 2009  sme od Vás  dostali celkom 2.114 EUR

 Za rok 2010  po výpadku hlavného sponzora: 683,54 EUR.

 Za rok 2011  zase optimistických: 1.834,04 EUR.

 Za rok 2012 sľubných 1.380,40 EUR

Tieto prostriedky sme použili na nákup odbornej literatúry do našej knižnice (viď Prírastky do knižnice), zabezpečenie prednášateľov a zabezpečenie hlavnej akcie - Sympózia.

 Všetkým, ktorí prešli učtárňami, návodmi na vyplnenie, srdečne ďakujeme.

Získané finančné prostriedky v roku 2013 chceme  venovať na doplnenie knižnice odbornými publikáciami (knihy a časopisy) a na úhradu nákladov pre odborných prednášateľov a na náhrady ich cestovného.

V roku 2012 zmenila daňová správa ozančovanie platieb, nie je možné z nich určiť, z ktorého kúta Slovenska prostriedky prišli. Bolo milé, ak za sumou na účte bolo uvedené aj mesto daňového úradu, ktorému daňovník vyplnené papiere poslal. Tušili sme, kde všade máme fanúšikov.V tomto roku sa tieto peniaze odosobnili, čo však neznamená, že si prácu ich odosielateľov menej vážime. 

 

Ak Vás náš program zaujal a myslíte si, že Vaše 2 % budú v našich rukách na tom lepšie ako v štátnom rozpočte (kde by inak skončili),  prikladáme Vám aj postup na vyplnenie tlačív pre rôzne prípady (zamestnanec, firma).

 Albert Škrovan, predseda klubu

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

 

1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Sumu, ktorá musí byť minimálne 3,32 €, napíšte do Vyhlásenia..

 

4. Použite predvyplnené  Vyhlásenie, alebo vyplňte do: II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave

 Botanická 3, 841 04  Bratislava

 Občianske združenie 

 IČO:  42128901   (za "/" sa nepíše nič, týka sa iných organizácií)

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (nie zamestnávateľa!).

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2013 (za rok 2012):

 

1, Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.

 

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave

 Botanická 3, 841 04  Bratislava

 Občianske združenie

 IČO:  42128901   (za "/" sa nepíše nič, týka sa iných organizácií)

 

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

 V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A, alebo B) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

----------------------------------------------------------------

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2013 (za rok 2012):


1, Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

 2, Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

 3, V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

 

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave

 Botanická 3, 841 04  Bratislava

 Občianske združenie

 15, IČO:  42128901   (za "/" sa nepíše nič, týka sa iných organizácií

 

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

 

4, Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

 Poznámky: v prípade pochybností skúste stránku:

http://rozhodni.sk/prijimatel/

alebo ma kontaktujtena .
anka.sro@stonline.sk

aj v prípade žiadosti o zaslanie predvyplneného tlačiva

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.